Eftersom jag har hamnat i några rätt imbecilla diskussioner under dagen så tar vi en pedagogiskt film om hur bankerna skapar det allmänna betalningsmedlet, som inte innehåller mig som person överhuvudtaget. Filmen innehåller ”till och med” en livs levande professor, som visserligen inte talar om skuldmättnad eller om att den sammanlagda (den ackumulerade) kostnaden för ränta växer, men det kan vi lämna därhän så länge.

Banks do not take deposit and do not lend money. Banks borrow from public and issue promissory notes. A…
youtube.com
Annonser