Man har nu alltså släppt även följande video av ICBM provskjutningen, vilken vi är övertygade om kommer att vara mycket noga bevakad av alla i Kim Jong-Un administrationen.

Den är inte alls bara till för att skapa en given opinionsbildning på hemmaplan, absolut inte.

ON APRIL 26 AIRMEN FROM F.E. WARREN, OFFUTT AND VANDENBERG AIR FORCE BASES CONDUCTED AN OPERATIONAL TEST LAUNCH OF AN UNARMED MINUTEMAN THREE MISSILE. TODAY’…
youtube.com
Annonser