Med avseende på tillgången på tidsmaskiner och politisk pragmatism, så är det inte helt utan att vi får ett intryck av att även detta har varit i säck innan det kom i påse!

Win win kan man säga för Ankara och Trump administrationen som båda kommer att vinna stöd i hemmaopinionen för en distansering.

Att det inte går att göra någonting åt vad som har varit är en sak och beskrivningar kan alltid justeras i efterhand när justeringens effekt gå att hantera under ordnade former – det kallas realpolitisk pragmatism – för att undvika upprepning.

Turkey remains defiant in the face of the facts and in the face of even the most basic…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser