Ja och det ligger i linje med vad vi har sagt gäller för tingens ordning.

Frågan är närmast om det kommer att spelas ut en scen som inte är kontrollerad i en tillräcklig omfattning?

Syrieninsatsen var ”för” planerad och utgjorde en slags vändning i opinionsbildningsprocessen i och med att man lät den med stor sannolikhet ske, precis som man gjorde i fallet med statskuppförsöket i Turkiet, där man spelade med i förloppet för att kunna exponera den den Djupa Staten vidare.

Att USA nu i ett rent opinionsbildningssyfte testar en ICBM, kan inte gärna ses som annat än riktat mot hemmaopinionen, vilket sammantaget leder till att både den Rysk – kinesiska sidan och Donald Trump administrationen spelar mot samma mål i sak.

Read the exchange again: Clinton is asked about CHINA’s policy and stance towards North Korea, and she summarizes recent history and current status to the interlocutor. That you’re reporting this as some sort of enunciation by Clinton of *US* policy towards the Koreas is both puzzling and irritating…
downwithtyranny.blogspot.se
Annonser