Som av en händelse så kommer då Mattis – Pentagon att få ta en större del av ansvaret för personaltätheten i Mellanöstern.

Skall vi gissa på att det ligger en tanke bakom detta som handlar om att kunna utkräva ansvar och att förhindra politiska (Djupa Statens) interventioner. Trots allt så är ju motsvarande ytterligare en brigad, inte precis vad som har någon större – eller annan – effekt på någonting alls när det gäller att utöva ytkontroll utan flygunderstöd i ett land som Syrien.

Vidare så är det Mattis som kommer att hålla i Tyglarna, så stramheten kommer att finnas där den skall vara.

Vi är dessutom inte helt övertygade om att de reguljära förbandens bekämpning av ISIS kommer att vara av exakt samma modell som specialistförbanden….

US President Trump has given the Pentagon authority to independently set troop levels in Iraq and Syria, and to ensure commanders’ flexibility. Over 5,000 troops are…
rt.com
Annonser