Eftersom dagens moderna krig till 80% består av informationshantering – opinionsbildning, så kommer här en konfirmation ytterligare på vad som nu kommer, inte minst här i Sverige i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas verklighetsfrånvarande tillvaro.

Att stärka informationssäkerheten är lika viktigt som att öka den militära kapaciteten, sade Sergey Naryshkin, Rysslands utrikes underrättelsechef, och tillade att spänningarna i det ideologiska kriget med västvärlden ibland kan överstiga det kalla krigets nivåer.

”Konflikter i det ideologiska informationsfältet är särskilt ansträngda. Den nuvarande fasen av ideologisk konfrontation närmar sig kokpunkten för det kalla kriget i sin svårighetsgrad och ibland till och med överträffas den” sa Naryshkin vid VI Moskva konferensen om internationell säkerhet på torsdagen.

”Skillnaden är att ideologin nu inte främjas av östblocket, utan genom den västra hemisfärens eliter, åtminstone en del av dem som inte vill ge upp den nyliberala, globalist strategin”, tillade han.

Enligt chefen för den ryska utrikes underrättelsetjänsten (SVR), förs idéer om ” globalisering, mångkulturalism” framåt av väst -eliten och når ”punkt då själva begreppet majoritet i sociala processer blir marginell. Majoriteten är oförmögen att skydda sina rättigheter gentemot aggressiva minoriteter då de ständigt tvingas be om ursäkt och motivera sig för det faktum som är deras existens.”

Vi påminner oss om att Sverige har en minoritetslagstiftning av en anledning…

I sitt tal varnade Naryshkin för att”möjligheten att undvika informations – konfrontation inte finns i sikte.”

”Kampen om sinnena kommer att bli mer intensiv och inom nya områden. Det kommer att åtföljas av spridning av ‘falska nyheter’ införande av innovativ teknik för att påverka massorna, fusionen med virtuell verklighet ”, sade han.

”I den här o – sannings världen, är uppgiften att stärka informationssuveräniteten lika relevant som, säg, att öka den defensiva potentialen eller att utveckla den nationella ekonomin” lade SVR chefen till.

Strengthening information security is as important as increasing military capabilities, Sergey Naryshkin, Russia’s foreign intelligence chief, said, adding that tensions in the…
rt.com
Annonser