En totalt oväntad reaktion från ZIONATO och Mutti, vi kunde aldrig se den komma!

Natos generalsekreterare, Pellejöns Stoltenberg, har uttryckt oro över åtgärder från en ”viktig allierad” Turkiet, efter att Ankara aviserat en ny serie av gripanden och suspensioner i samband med förra årets misslyckade kupp.

”Turkiet har rätt att skydda sig och även att åtala dem som låg bakom det misslyckade kuppförsöket. Men det måste ske på grundval av rättsstatsprincipen, full respekt för rättsstaten”

Tjaaaeee…eftersom detta handlar om CIA och Gulenisterna så är det ju inte precis så att folk köar frivilligt för att bli lagförda i Ankara. Erdogan gör vad han måste göra för inte själv bli ett offer för den Djupa Staten.

The NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, has expressed alarm at the actions of “key ally” Turkey, after Ankara announced a new series of arrests and suspensions…
Annonser