Vi kan väl säga att diplomatisk artighetsfrasering därmed inte längre anses vara det mest tillämpliga språkbruket för att tolka olika utvecklingsförlopp.

Kallt, klart och koncist, så beskriver Kreml sitt öppna ställningstagande, så som många av oss visste ändå måste komma med tiden.

Russia called the strikes ‘unacceptable’.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser