Trots allt så kan ju Kina besluta sig för att ta det Anglozionistiska ”hökalternativet” – att eliminera Kim Jung Un, om ifall strypsnaran på honom, som den Djupa Staten håller i, skulle driva honom till att agerar irrationellt och angripa. Men visst vi anser också att den rationella och diplomatiskt orienterade lösningsmodellen är att föredra.

Men man skall veta att nu är den Djupa Staten som mest pressad någonsin och är därmed också inte lika rationell. Den står nu trots allt inför sin egen undergång eller att försätta världen i storskalig konflikt.

While emoting sympathy for Kim Jong Un’s situation, President Trump told Reuters, during a lengthy interview ahead of his 100th day in office, that he’d ”love to solve…
zerohedge.com
Annonser