Vi kan bara gissa om huruvida detta kan komma att få någon betydelse för svenskt vidkommande, men vi anar att familjen Dulles eftermäle till omvärlden kommer att bli kraftigt förändrat oavsett vilket.

Man kan säga att Dulles familjens kopplingar till dem svenska reala makten, i händelser av att dokumentationen öppnas, kommer att skapa en inte obetydlig turbulens i den inrikespolitiska ankdammen.

Unless the president intervenes, we’ll soon know more secrets about the Kennedy assassination.
politico.com
Annonser