”Detta glömmer många. Att samma person som är ordförande för Högsta domstolen i Sverige och skall enforcera lagar beslutade av Riksdagen också är samma man som beslutar över hur mycket pengar riksdagens ledamöter skall få i arvode.

Han kan alltså straffa ledamöterna ekonomiskt ifall de ej framför lagar som gynnar honom och hans vänner.”//M.A.

#TänkSjälv #DeFria

 

Johan Henrik Hirschfeldt, född 20 november 1942, är en svensk jurist som var president i Svea Hovrätt 1996-2007. Tidigare har han varit justitiekansler (JK). Han är son till förre chefredaktören för Upsala Nya Tidning (UNT), Lennart Hirschfeldt, och gift med Ingar Beckman Hirschfeldt. Johan är även bror till Lena Marcusson.

Johan Hirschfeldt avlade jur.kand.-examen i Uppsala 1967 och var 1965 Förste Kurator på Stockholms Nation, fullgjorde tingstjänst i Stockholm och tjänstgjorde därefter i kammarrätten i Stockholm. Han tjänstgjorde vidare som föredragande hos justitieombudsmannen (JO), byråchef där 1980-1984, och sedan rättschef i arbetsmarknadsdepartementet. Han var rättschef i statsrådsberedningen under regeringarna Carlsson och Bildt från 1986, blev justitiekansler 1992 och hovrättspresident 1996. Hirschfeldt är ordförande i Statens ansvarsnämnd och ordförande i Valmyndighetens styrelse.

Johan Hirschfeldt var ordförande i Katastrofkommissionen som på regeringens uppdrag undersökte myndigheternas agerande i samband med den så kallade Tsunamikatastrofen i Indiska oceanen den 26 december 2004. Han ledde även katastrofkommissionens andra utredning om tsunamibanden. Han har även lett kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (se betänkandet SOU 2000:99).

Han promoverades till juris hedersdoktor vid Uppsala universitet 2000!

Ja, vad mer finns att säga egentligen?”’

18221577_10158670831065296_3511344556791373959_n

Annonser