Ja det var ju detta med Nattmössa, Tofflor och Pyjamas som vi har tjatat om till tårögd leda….

”I och med att Donald Trump tydligen backar bort från hårda militära insatser i både Syrien och Nordkorea, verkar det som om USA kan vara nytänkande i sin ideologiska iver som definierade den tredje månaden av den fortfarande mycket unga Trump – administrationen.”

Alltså att kyla ner elementen inom den Djupa Staten för att den strategiska reflexiva kontrollens effekter skall påverka den allmänna opinionen i en tillräcklig utsträckning

”Det är dock alldeles för tidigt att säga om detta kommer att resultera i en återgång till den utrikespolitiska pragmatism som Trump lovade under hela sin kampanj och under de inledande månaderna i Vita huset. Det är dock fortfarande ett mycket litet steg i rätt riktning. Med detta sagt, skulle jag inte råda någon att hålla andan.”

Vi däremot skulle verkligen säga att den Djupa Statens infiltration och korruption är enormt betydande överallt inom den Anglozionistiska västvärlden, vilket då i sin tur innebär att motverkande förändringsskapande mått och steg bara kan vidtas i en takt och omfattning som innebär att man inte tappar problemformuleringsinitiativet och gör sig själv till ett offer för tingens ordning.

Den Djupa Staten i USA, det bankägda militärindustriella komplexet med sina ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, har helt enkelt ett ovillkorligt beroende av att militära konflikter etableras så att kontrollen över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel kan expanderas, för att upprätthålla illusionen av förtroende för systemets funktion.

Så för att uttrycka det kort, Donald Trump vet antingen mycket väl vad han gör eller så är han helt ute och yrar i nattmössan…

There are some subtle signs that the Russia-US relations are very slowly beginning to thaw.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser