Ja man kan ju säga att skademinimeringen för eget vidkommande rätt snart kom att visa sig gå ut över vad som tidigare har varit den gängse ordningen.

”Den högerextrema flygeln som leds av SKMA” påverkar den svenska politiken till hur stor del – ställdes frågan. Varpå utrikesministern inte precis jobbade ihjäl sig för att försvara den Anglozionistiska agendan.

-1:51
5 098 visningar


Här missar Wallström att ta ställning mot antisemitism och fake news

I förra veckan publicerade TV-kanalen Aljazeerah en lång intervju med Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

Aljazeerah-journalisten Ahmed Mansour hävdar under intervjun att Kommittéen mot antisemitism (”SKMA”) leder den högerextrema lobbyn i Sverige. Han frågar Wallström hur denna påstått SKMA-ledda ”högerextrema lobby” har inflytande på Wallströms regering. Wallström väljer varken att dementera påståendet eller att bekräfta det. Detta är inget tydligt ställningstagande mot fake news och förtäckt judehat. Det krävs av en politisk ledare i Sverige i dag. Wallström failar testet.

Själv har Mansour skrivit en bok med titeln ”Judiskt inflytande på den amerikanska administrationen”. Det är därför intressant att han väljer att insinuera att en organisation mot judefientlighet skulle ha inflytande på makten. Hans sätt att uttala sig innebär ett förtäckt påstående om att judar skulle styra svensk politik för att gynna judiska intressen. Sådana påståenden är antisemitiska och förekommer i flertal antisemitiska konspirationsteorier.

SKMA leder verkligen ingen ”högerextrem lobby”. SKMA har heller aldrig deltagit i upprop som krävt Wallströms avgång. Regeringens antisemitiska och våldsbejakande kontakter har aldrig granskats av SKMA sedan regeringen Löfven tillträdde. Istället har Wallström varit inbjuden att tala på SKMA:s konferens mot antisemitism men ska ha blivit förhindrad att delta på grund av snöoväder.

Mansour är ökänd för sina intervjuer med terrorister som Hamas och Al Nusra-frontens ledarskap.
Mansour har även glorifierat Hamas raketattacker mot Israel.

Så varför lät sig Wallström intervjuas av Mansour?

För det första är det märkligt att Wallström låter sig intervjuas av någon med så tydliga sympatier för terrorister och med en så tydlig partiskhet gentemot Israel.

För det andra är det uppseendeväckande att Wallström inte har civilkurage nog att dementera att ”Kommittéen mot antisemitism”(SKMA) leder en högerextrem lobby i landet.

Har högsta hönset i regeringen vid sidan av statsministern missat att markera mot både fake news och antisemitism?

Annonser