”Den högerextrema flygeln som leds av SKMA” påverkar den svenska politiken till hur stor del – ställdes frågan av Al Jazeera. Varpå utrikesministern inte precis jobbade ihjäl sig för att försvara den Anglozionistiska agendan..

Den Anglozionistiska Djupa Staten skakar och rister alltmer i sina grundvalar när den gamla kolonilaväldeskontrollen över strategiska naturresursflöden från Afrika, genom etableringen av Israel, kommer på tapeten precis som vi har sagt att det skulle komma att göra med tiden.

Det Palestinska mandatet från 1916 kommer på tapeten igen när Hamas ägnar sig åt någonting som nu i detta läge, närmast kan liknas vid Israelisk skademinimering…

Hamas ursprungliga charter från 1988 krävde Återvinning av samtligt i Mandatet Palestina, som inkluderar dagens Israel. PA, som styr på Västbanken stöder en palestinsk stat inom 1967 års gränser. Hamas kontrollerar Gaza. Det har klassificerats som en terroristorganisation av USA. Europeiska unionen har ändrat sig till att avlägsna gruppen från sin terrorism lista.

Det nya dokumentet säger att Hamas inte söker krig med det israeliska folket, bara med sionismen som ligger bakom ockupationen av Palestina.

”Hamas bekräftar att dess konflikt är med det sionistiska projektet inte med judarna på grund av deras religion,” lyder dokumentet. ” Hamas för inte en kamp mot judarna för att de är judar utan för att det är en kamp mot sionisterna som bor i Palestina. Ändå är det sionisterna som ständigt identifierar judendomen och judarna med sitt eget koloniala projekt och olagliga enhet”.

Så det kommer med tiden att bli en återgång till det Palestinska mandatet och en enstatslösning. Även om man först tar vägen över ett försök med en tvåstatslösning.

Annonser