Här måste man nog ställa sig frågan till av vilken anledning som denna frågeställning aktualiseras……

Arab citizens have a more positive outlook on Israel than its Jewish citizens do, according to a recent poll released as Israel celebrates its 69th Independence Day.
rt.com
Annonser