De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna och Hollywood gör nu verkligen sitt yttersta för att se till att ingen någonsin mer skall tillmäta dem någon som helst betydelse.

Annonser