Tänka sig hur det går igen med tidens grums och mögel.

 

2012 05 06

Uppenbarligen så är nu det svenska behovet av en förstärkande partipolitisk kulissbildning, mycket påtagligt och jag gissar att dagens partiledardebatt kan komma att ge en fingervisning om vad för någonting som nu står i farstun och väntar.

En havererad politisk kuliss i Frankrike och Grekland idag, ställer givetvis ökade krav på den svenska förespeglingen av att politikerna har en realpolitisk betydelse för att folk inte själva nu skall se att kejsaren egentligen är naken och att det egentligen bara är så enkelt att det är Intelligenta Gangsters (eller en Finanziell IntresseGemeinschaft IG) som styr belästa busar (politiker) för att kontrollera nyttiga idioter (den breda ovetande massan).

Annonser