Om detta och annat som nu aktualiseras och beskriver den historiska verkligheten, finns massor att läsa.

Så med avseende på anstiftansåtalet mot IG Farben i Nürnberg, patenten på drivmedel och Texas Oil Company, så börjar det bli allt svårare att dra sig undan beskrivningen av verkligheten i ljuset av…
carlnorberg.wordpress.com
Annonser