I ljuset av de nu släppta handlingarna av FN, borde till och med en svensk kunna räkna ut vad detta är för någonting – alldeles särskilt med avseende på att släktskapet inte är precis vilket som helst i sammanhanget.

Raoul Wallenberg var i praktiken svensk diplomat med amerikanskt uppdrag. Han hade i juni 1944 valts ut av den amerikanska myndigheten War Refugee Board för att genomföra ett räddningsprogram som tillkommit på amerikanskt initiativ och som finansierades från USA.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
riksdagen.se
Annonser