Dagen till ära, så kommer då ett diagram från Citibank – den bank som den ökände IG Farben direktören Mitchell jobbade på (han som så märkligt nog avslog Kreugers låneframställan som gjordes av den så ”hjälpsamme” Häradshövdingen Wallenberg).

Hur som helst blir allt ett och nu finns det en bild från själva den Anglozionistiska bankhegemonin gällande problemställningen. Orden är i verkligheten skuldmättnad och stagflation, men man väljer att uttrycka det i termer av uteblivna QE – effekter.

 18342413_10211092035631605_1640281902218880149_n
Annonser