Ja, idag så finns det på goda grunder anledning till att vara uppmärksam på omvärldsutvecklingen.

”If Macron is elected, as I already said, I’m not sure it’s not going to be a triumphant election. So I’m not sure they will have that much legitimacy at first. And second thing…
zerohedge.com
Annonser