Och ingen i hela världen utom Aftonbladet hade alltså upptäckt detta dubbelspel, menade man man då , den 3 maj, eller vad?

Så för att belysa vad Aftonbladet är för någonting och vad den tidningen ägnar sig åt så kan vi nu därför göra följande reflexioner!

Så vid sidan av avtalet i Astana mellan Ryssland, Turkiet och Iran för att ställa i ordning ‘nedtrappningsområden’ i Syrien, är det tydligt att de diplomatiska kontakterna mellan USA och Ryssland om Syrien har intensifierats kraftigt under de senaste dagarna, med att Vita huset och Kreml nu engagerar sig i de första positiva interaktionerna de har haft sedan Donald Trumps tillträde i januari.

Samtalen inleddes med ett telefonsamtal mellan presidenterna Putin och Trump på tisdagen 2 maj 2017. Vid tidpunkten var all internationell uppmärksamhet fokuserad på situationen på Koreahalvön. Det är nu klart att tyngdpunkten i samtalet mellan Putin och Trump faktiskt gällde Syrien. Här är Kremls sammanfattningen av denna del av samtalet

” Ett brett utbud av aktuella frågor om de två ländernas samarbete på den internationella arenan diskuterades, med en betoning på framtida samordning av ryska och amerikanska åtgärder för att bekämpa internationell terrorism inom ramen för den syriska krisen.

Man enades om att stärka dialogen mellan cheferna för de två ländernas utrikespolitiska organ i ett försök att hitta sätt att stabilisera eldupphör och göra det hållbart och hanterbart.
Målet är att skapa förutsättningar för att starta en verklig avvecklingsprocess i Syrien. För detta ändamål skall den ryske utrikesministern och USA: s utrikesminister omgående informera ländernas ledare om alla framsteg som gjorts.”

Detta gör det klart att Putin och Trump diskuterade olika sätt att ‘de-eskalera’ den syriska krisen i syfte att kombinera insatserna mot jihad terrorister dvs. Al-Qaida och ISIS. (som skapats och upprätthållits av den Anglozionistiska Djupa Staten)

Det är nu känt att Putin diskuterade sitt förslag om att inrätta dessa ‘nedtrappningszoner’ under loppet av sitt samtal med Trump. Trump gav sitt medgivande, liksom Turkiets president Erdogan gjorde under sitt möte med Putin på följande dag (onsdag 3 maj 2017).

På torsdagen den 4 maj 2017 undertecknade representanter för Ryssland, Turkiet och Iran ett memorandum om att inrätta ‘nedtrappningsområden’ i Astana (nu har det ryska utrikesministeriet officiellt publicerat sin text).

Dagen därpå, fredagen 5 maj, 2017, fanns det en telefonkonversation mellan Rysslands utrikesminister Lavrov och USA: s utrikesminister Rex Tillerson, under vilken huvudämnet för diskussionen var konflikten i Syrien och genomförande av förslaget om ‘nedtrappningsområden´.

Dagen efter, lördagen den 6 Maj 2017, hade General Valery Gerasimov, chef för generalstaben i den ryska krigsmakten och General Joseph Dunford, ordförande för den amerikanska Joint Chiefs of Staff, telefonsamtal för att diskutera genomförandet av promemorian. Detta samtal mellan de högsta officerarna inom den ryska och amerikanska militären, återupptar dialogen mellan amerikanska och ryska militärer, Gerasimov och Dunford började kommunicera med varandra i februari i Baku .

Efter telefonsamtalet mellan Gerasimov och Dunford den 6 maj 2017, slår ryssarna på ”deconfliction hotline” mellan amerikanska och ryska militärer, som ryssarna stängt av efter den amerikanska missilattacken mot Syrien och Al-Shayrat flygbasen den 6 april 2017.

Rysslands stabschef General Valery Gerasimov och ordförande i den amerikanska Joint Chiefs of Staff General Joseph Dunford bekräftade i sina telefonsamtal en beredskap för att återinföra samförståndsavtal om flygsäkerheten över Syrien och om att utarbeta fler åtgärder för att undvika eventuella konflikter, sade Rysslands försvarsdepartementet igår lördag.

”Syrien var i fokus för samtalen i ljuset av de avtal, som nåddes i Astana den 4 maj i år, för att etablera de-eskaleringszoner i vissa regioner i Syrien,” sade ministeriet i ett uttalande. Den högsta generalerna ”bekräftade beredskapen att åter ta fullt ansvar
för parternas skyldigheter enligt rysk-amerikanska samförståndsavtal om flygsäkerhet och förebyggande av olyckor i Syriens luftrum och dessutom att fortsätta arbetet med ytterligare åtgärder för att undvika konfliktsituationer under (militära) operationer mot ISIS (den islamiska staten) och Jabhat al-Nusra.”

Dessutom, samtalet hålls på amerikansk begäran så att ”andra frågor på den bilaterala agendan” förutom Syrien finns markerade, sade utrikesdepartementet.
”Samtalsparterna är överens om att hålla regelbundna kontakter”, sade försvarsdepartementet.

Alltså den 4 maj, Ryssland, Iran och Turkiet har enats om att inrätta fyra de-eskaleringszoner i Syrien. Enligt promemorian som undertecknades vid samtalen i Astana gäller att stridsoperationer, inklusive flygningar med militära flygplan är förbjudna. Promemorian avslutas efter sex månader med chanser till automatisk förlängning i ytterligare sex månader. Rysslands försvarsdepartementet sade tidigare att kampen mot den islamiska staten och Jabhat al-Nusra terroristgrupperna (som är förbjudna i Ryssland – enligt TASS) skulle fortsätta i och runt dessa områden ändå.

Detta tyder på att det redan tidigare fanns ett utåt sett begränsat återupptagande av användningen av ”hotlinen” – säck och påse och att någon form av begränsat samarbete mellan amerikanska och ryska militärer i kampen mot al-Qaida (Jabhat al-Nusra) och ISIS, nu är under diskussion. Alltså att trumpadministrationen har etablerat kontroll över den amerikanska reguljära kontingenten på plats.

Allt detta tyder på att någon form av förståelse mellan Trump –
administration och ryssarna om Syrien har uppnåtts med hänsyn tagen till bekämpningen av den Djupa Staten – Zakharovas uttryckta förståelse. Den ryska påståendet om att amerikanska flygplan inte skall flyga över ‘de-eskaleringsområden’ är förmodligen en del av detta för att minska risken för interferenser från den Djupa Statens sida.

Det är kanske för tidigt för att vara helt säker, men med ökningen av inflytande i Washington av Rex Tillerson, vilken under de senaste veckorna äntligen har hävdat sig själv både som president Trumps viktigaste utrikespolitiska rådgivare och som den främsta förespråkaren i Washington för en realist utrikespolitik, så kan det vara så. att efter det uppsåtligt skapade bakslaget med den amerikanska missilattacken mot Al-Shayrat flygbasen så kommer verkligen den uppgörelse som verkade vara på gång mellan Kreml och Trump administration gällande Syrien – att komma på plats i och med att USA överger regimskiftestankarna i Syrien i utbyte mot Rysslands nu opinionsbildningsmässigt mer acceptabla hjälp i kampen mot jihad – terrorism i Syrien – vilket gör att allt är tillbaka på rätt spår, fast nu öppet godtagbart av den allmänna opinionen, på grund av att man har använt sig av strategisk reflexiv kontroll.

Aftonbladet är med andra ord placerat exakt där det hör hemma, i den intellektuella papperskorgen! Den som inte begriper detta nu, riskerar att för alltid förbli oförstående – oförståndig.

IS och den syriska regimen kan ha samarbetat under flera år.
aftonbladet.se
Annonser