Som sagt så har alla sagor ett slut och insikten om att allt bygger just på en saga gör inte sällan att tonläget blir alltmer högljutt, istället för att bli mer accepterande av att verklighetens ljus lyser allt starkare över illusionerna.

The Israeli government held a debate on Sunday, vowing to kick out UN and affiliated agencies from its longstanding offices in East Jerusalem, as proposed by a minister…
rt.com
Annonser