Det Anglozioniststyrda utrikesdepartementet i Washington har störtat valda regeringar och fört katastrofala krig mot hjälplösa civila i många nationer sedan 1945. Allmänheten får alltjämt berättat för sig att den nationella säkerheten och ”vitala intressen” står på spel och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna utelämnar eller förvränger därför återkommande viktiga realiteter.

Det är ingen hemlighet att det i dag är en stor del av den mänskliga arten som lever i existentiell kris, antingen på grund av krig, ekonomiskt utnyttjande eller ödesdigra effekter av klimatförändringar och naturligtvis den djupa okunskapen om hur det förflutna formar vad som är för närvarande, vilket är en viktig faktor i vårt misslyckande att skapa en fredligare och mer välgörande framtid för alla. Det är heller ingen hemlighet att allt färre har blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Det verkliga hotet mot den Anglozionistiska globalistelitens intressen har alltid utgått från ett uppsving i nationalism – grundad på en vilja till självbestämmande, något som därför alltid snabbt korrumperats om till billig polariseringsskapande rasism, detta gäller bland alla folk runt om i världen, som hade utsatts för västerländsk kolonialism som verkar genom att härska genom söndring.

Världskriget avslutade Europas imperier i den öppna formen från nationer från Indonesien, Vietnam, Indien, Kenya, Kongo, Guatemala, Kuba, Chile och många andra, som på ett effektivt sätt under efterkrigstiden reste sig för att få till ett större oberoende och som liksom Iran i början av 1950-talet , försökte nationalisera sina naturresurser. Ur de blivande Anglozionistiska globalisternas ögon var detta deras dödssynd. Sådana dispositioner beträffande nationella reserver som Vietnams självständighetsrörelse, Egyptens nationalisering av Suezkanalen, Mossadegh handlingar eller Qassims beslag av olja i Irak 1956, skulle genomförts framgångsrikt och få stå kav opåverkade, skulle ha detta omintetgjort den stora strategin för den Anglozionistiska bankhegemonin att utöva kontroll över sådana tillgångar, marknader och billigare utländsk arbetskraft och de enorma vinster som skulle tillfalla Anglozionisthegemonins industri- och bankjättar. Eftersom kontrollerade kommunistiska ideologin i en eller annan omfattning med tiden också främjar nationellt oberoende för västerländska kolonier, så måste en intensiv medial propaganda övertyga den västerländska befolkningen att den utgör motstånd mot den västerländska agendan av fred och demokratiutveckling och den globala turbulensen var till alla delar ett arbete av den sovjetiska djävulen.

18342549_10211100698048160_6769984040843870668_n.jpg
Annonser