Det är tveksamt om det egentligen behöver kommenteras vidare, den Djupa Staten har förlorat och de svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningmedierna satte hela insatsen på en bluff som sprack.

Annonser