Att Clinton och Comey är delar av den Djupa Staten och att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna är en del av samma struktur, borde faktiskt inte vara förvånande för någon.

Att Donald Trump har snart har spelat bort alla utrikespolitiskt möjliga motiv till vidare krigföring är inte heller det ifrågasatt, även om den Djupa Staten sprattlar så mycket som det går.

18342469_10211117986320356_4097784752182632176_n.jpg

Annonser