Som vi sade tidigare idag och för länge sedan så är spelordningen fastställd, men det vore nog kanske bättre att ha Gowdy med tillsynsansvar än med strikt operativt ansvar, men den bedömningen gör med all säkerhet den inre kretsen i Vita Huset bättre.

Hur som helst så kommer här då aktualiseringen av Gowdy i dagen och det är ju inte helt utan att vi nu faktiskt skulle uppskatta en riktig röjarskiva i träsket. Till saken i detta hör då att om det blir Gowdy så finns med all säkerhet processerna redan förberedda till stora delar och speciellt en del – en person – kommer med all säkerhet att drabbas av ”Gowdymode.”

Annonser