Nu skall vi ta det här mycket enkelt!

I detta valutafinansiella system är tillgångar skulder (betalningsmedlets principiella värde) så om vi minskar mängden skulder, så kommer också mängden tillgångar att minska.

Problemet:

Dessa tillgångars existens är beroende på att de skapas av en bank som vill ha betalt för att göra detta. Denna kostnad för skapandet skall bäras av den skuldsatte i detta system. Den totala kostnaden för betalningsmedlets existens växer alltså med tiden och intäkten samlas i banken.

Kan nu någon räkna ut varför det idag är en halv procent lägre räntekostnad på att låna tio miljoner istället för en miljon?

Ledtrådar:

Skuldmättnad och räntekostnadsförsörjningsförmåga

Annonser