Varför är det nu relativt sett billigare att låna ett större belopp än ett mindre?

Annonser