Så är det.

2014 05 11

Det kan vara svårt att inte bli kategorisk om man skall undvika att vara självrättfärdigande eller om man samtidigt inte till självutplåning skall ursäkta den egna oförmågan till fullkomlighet

Annonser