Denna var ju rolig och den hade jag faktiskt glömt bort.

”Det är viktigt att förstå alla system säger demokratiministern som inte förstår det ekonomiska systemet så väl att hon vet hur pengar skapas, men t o m Alice borde kunna förstå att det ekonomiska systemet faktiskt styr de andra systemen, eftersom det är svårt för system utan ekonomi.

Om de inte är naturliga vill säga.

För då är inte ekonomin monetär.”//G.C.

Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke frågas om Bank och penning systemet av Matthias och Baba från Partiet de fria.
youtube.com
Annonser