Ekonomi styr som bekant politiken och vad som styr ekonomin inom det skuldbaserade valutafinansiella systemet inom BIS och IMF, detta borde ju snart vara helt uppenbart även för de mest imbecilla människorna, vilket uppenbarligen är våra politiker som fortfarande tror att ingen annan begriper detta.

Med tanke på den starkt politiserade naturen i dagens värld, är det nu närmast livsavgörande att ta på sig ansträngningen av att förstå de grundläggande realiteterna, snarare än att blint acceptera röken och speglarna som den presstituerade medieapparaten spyr ut på uppdrag från den institutionella byråkratin på uppdrag av politiska quislingar som lyder det bankfinansiella skuldsystemet, som genom ägardirektiv kontrollerar medieapparaten.

Ur vilket politiskt, kulturellt eller ekonomiskt perspektiv som helst så är nationer i väst i total ovillkorlig nedgång och social upplösning. De historiska dygderna av mänsklig moral, skapande arbete, fritt tänkande och en gemensam kulturell karaktärsmässig integritet, samt i övrigt historiska mänskliga principer är borta. Inte enbart beroende på informationssamhällets etablering, utan istället är det faktiskt så att detta är vår enda återstående chans att öka den medvetna medvetenheten i en tillräcklig allmän omfattning för att kunna skapa en förändring som leder bort ifrån det förfall som skapas av intellektuell lättja. Alla skall med, får aldrig göras till att den intellektuellt mest lata skall leda.

Traditionellt goda värderingar har underminerats och ersatts av en betoning på vinstmaximering, skenande filosofisk materialismen och därmed ett konsumtionsdrivet samhälle för att stilla det finansiella skuldbaserade systemets inneboende matematiska natur som springer ur räntekostnadstillväxtens allt högre krav på berikande av en allt mindre och allt rikare elit.

Västerländska samhällen har förlorat sin själ på vägen. Den främsta orsaken är att den tidigare politiska ledningen av enskilda europeiska nationer, så ofullkomliga som de ändå var, helt har adjungerats och tagits över av denna korrupta och egennyttiga finansiella maktelits mentalitet, som använder sin kontroll över vd som kallas för demokrati genom ekonomin, utifrån sin kontroll över skapandet av pengar och betalningsinfrastrukturen, för att köpa sig bestämmande och inflytande över så kallade ”representativa” regeringar i flesta västerländska nationerna av idag.

Definitionen av dumhet är att till givna förutsättningar upprepa ett beteende och förvänta sig olika utfall, paradoxalt nog var det så att skaparen av det kreditbaserade valutafinansiella systemet med BIS, som alltså är centralbankernas centralbank, var en bankzionist som hette Hjalmar Schacht, vilken allt som oftast var centralbankchef eller riksekonomiminister i Tyskland från mitten på 1920 talet fram till och med 1937. Denna människofientliga och illasinnade individ kallades för Häxmästaren precis som vår egen Anders Borg kallades av systemet mer nutida.

Vidare så skickade förresten denne trevlige Coubertinske idrottstyp Schacht brev, lite hit och dit faktiskt och här är ett exempel från processerna i Nürnberg efter andra världskriget. Hjalmar Schacht, uttryckte sig i ett brev till en Herr A. Hitler i november 1932:

” It seems as if our attempt to collect a number of signatures from business circles for this purpose
(your becoming Chancellor) was not altogether in vain “

Välkommen till 2017 och finanszionismens diktatur

18446962_10211143849006907_2967172177094376744_n.jpg

Annonser