Som vi har sagt en tid, så kommer det strategiska reflexiva kontrollspelet nu att riktas alltmer mot de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna.

RT wishes to make a formal complaint in relation to the Reuters article headlined “U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources.”
rt.com
Annonser