Eftersom det rullar allt snabbare dit som det lutar, så kan vi nu också kallt konstatera att det blir ett allt mer bistert klimat för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernas verksamhet.

Att stollar som Anders Lindberg och Jan Guillou på Aftonbladet nu här i Sverige, sprattlar sig blå för att upprätthålla de kulisser som skall skapa polarisering, det båtar föga.

Annonser