Utan att faktiskt lägga minsta värdering i saken kan det nu ändå kallt konstateras att anden är helt ur flaskan när även det ägardirektivstyrda opinionsbildningsorganet Financial Times medger att hälften av Albaniens BNP kommer från drogförsäljning och odling.

Den bistra Sanningen är att Albanien är en narkotikastat, byggd ovanpå en maffiastat där handel med illegala droger, organhandel, vapenhandel, människohandel och flagrant korruption är de ledande krafterna i verksamheten inom både privat och offentlig sektor.

Albania’s hyper-corruption threatens regional peace and stability.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser