Andreas Söderlund om ismernas makt över naturen …

 

Naturens våldsmonopol
En nyliberalistisk mardröm

Att en fri människa ska behöva rätta sig efter naturens lagar, det är ett brott mot icke-aggressions-principen. Naturen tvingar människor att andas syre, inta föda och vätska för att leva. Vi blir bestulna på vår levnadstid genom att vi åldras, en sorts livsskatt. Men det värsta är att alla måste följa gravitationslagen. Alla som har hoppat utför ett stup har utsatts för extremt våld genom den lagen.

Skatt är stöld och ingen har rätt att styra över någon annan, därför måste vi göra oss fria från naturens våldsmonopol. Det ska vara frivilligt att följa naturens lagar, annars kan vi lika gärna göra oss av med naturen. Vad ska vi ha den till om allt bygger på tvång?

Ett alternativ är att decentralisera naturlagarna, så vem som helst kan äga ett område där man kan sätta sin egen gravitation, termodynamik, absoluta nollpunkt, massa/energi-relation, etc. Om någon då vill använda sig av någon annans lagar, kan man frivilligt sätta upp ett samarbete, helt utan våld och tvång.

De centraliserade naturlagarna har styrt människan tillräckligt länge, de lagarna är inte till någons bästa förutom naturen själv. Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut! Lita inte på naturen eller någon som förespråkar att följa dess lagar!”//A.S.

#folkresningen #defria

Annonser