Kanske ändå borde vara som vi sade från början med FBI, han verkar ju inte så nöjd med att inte kunna driva frågorna mot Justitiedepartementet, i alla fall?

5-17-17: Tucker Carlson and Jason Chaffetz discuss…
youtube.com
Annonser