Sverige stryker flagg och med avseende på att Petter Hultqvist ger lugnande besked avseende mötet med Mattis, så kan vi kallt konstatera att nu står förändringens tid för dörren!

18519783_10211194036741569_3032431342183922296_n

Marcus;

Vi påminner oss i förhållande till dagens goda nyheter om Assange…

De internationella företagen och penningmarknaderna har förklarat tiden präglad av mänskligt designade regler för tillvaron och samhällen som till ända. Nu måste finansmarknaden få regera. Detta eftersom mycket få människor i näringslivet får betalt för att tänka på fraser som humanism eller ” den västerländska civilisationen ”. De flesta människor verkar inte inse att de föreslår ett godtycklig förnekande av 2.500 år av mänsklig erfarenhet, de förefaller därav vara direkt obetänksamma.

Ända sedan de demokratiska systemen har tillåtit att deras olika domstolar ger företagen rättslig status, har individen som medborgare varit på defensiven. Hur skulle det kunna vara annorlunda ?

Om du är en person i lagens mening och BAE, Exxon eller Sveaskog är också en person, är det tydligt att begreppet demokratisk legitimitet ligger dödligt sårat hos den enskilde. Om samhället existerar utan socialt system, värdet av interaktionen individer emellan, så kommer den finansekonomiska fascismen försöka korrumpera och undergräva demokratin, vilket ju inte ett naturligt tillstånd för människor … Den finansekonomiska fascismens diktatur slog sig fri ”under”(med hjälp av) Hitler, den var lycklig ”under” Mussolini, mycket glad i Franco och fullkomligt yrande av glädje ”under” general Pinochet.

Man kan säga att de finansiella globalisterna genom historien har gjort mer för mänskligheten än vad som är allmänt vedertagen kunskap. Det finns faktiskt därför bara en sak som vittrar sönder lika snabbt som den svenska ekonomin!

Det är det allmänna förtroendet för det finansjuridiska systemets möjligheter att undvika en statsfinansiell och ekonomisk katastrof.

I detta kan man säga att Wan der Kwast, Borgström et consortes åtminstone har fyllt sin roll väl som beskrivare av den juridiska verkligheten. Det är en barnlek för en regering att misskreditera ett folks naturliga ledare och de individer som förser människor med korrekt information. En olycka kommer som bekant sällan ensam och så därför inte heller Claes Borgström

De flesta människor har en mycket liten kunskapsbas och mycket stora ideologiska vanföreställningar. Följaktligen kan de inte skilja fiktion från fakta. Ta på tal om Clae Borgström fallet med Julian Assange. När den amerikanska regeringen, blir arg för att Wikileaks hade publicerat läckta dokument som avslöjade lögnaktigheten och sveket av Washington, slog de först till mot Assange, då var stödet för Assange nästan universellt. Då släppte Washington historien på Internet att Assange var en agent som arbetar för CIA eller för det ännu mer förhatliga Mossad. Både vänsterpartier och borgerliga webbplatser föll för den uppenbara lögnen. Här har vi en godtrogenhet på nivån med de som trodde på Stalins uppgifter om Bucharin som en kapitalistisk agent, eller varför inte att Krister Wan der Kwast var en bra åklagare för samhället.

När förtalet av Assange började med sitt klartecken från Svenska åklagarmyndigheten för sexuella klagomål från de två kvinnor som förförde honom Varav den ena, Anna Ardin som av en tillfällighet är utvisad från Cuba på livstid som persona non grata för spionverksamhet åt CIA således . För att få se Assange under snaran, så återupptog en kvinnlig åklagare som lustigt nog heter Marianne Ny det nedlagda fallet på Washingtons uppmaning, en del förnekar sig aldrig med proprie nomen

Feminister som Borgström hoppade och skuttade av glädje och krävde att Assange skulle straffas för sin förförelse av kvinnor som han hade tydligen lurat eller tvingat sig på med en kondom, på något sätt. Det var som Dominique Strauss-Kahn filmen gick om igen. Felaktigt anklagad för sexuella övergrepp en New York Hotell piga och chefen för Internationella valutafonden, jagades över två kontinenter och slogs ut ur racet om det franska presidentskapet och var tvungen att lämna sitt IMF. Istället för att införa handel i Libyen med afrikanska gulddinarer som ersättning för petrodollarsystemet, kan det ju läggas till.

Den Kafkabetonade anstrykningen ger en surrealistisk underton.

Enligt Wikipedia , påverkar en narcissistisk personlighetsstörning (NPD) berör en procent av befolkningen och har mycket lite att göra med att titta på sig själv i spegeln; Men den har en hel del att göra med orealistiska fantasier om framgång, makt och intelligens. Vissa NPD drabbade blir kultledare eller massmördare, resten blir ekonomer och beslutsfattare. Trots eller snarare på grund av en mycket förhöjd känsla av egenvärde, har narcissister en bräcklig självkänsla utifrån sin självbild och tar därav emot kritik på ett oförutsägbart sätt, så låt oss hålla detta för oss själva ….”//M.L.

Annonser