”Man kan inte betrakta den USA-ledda koalitionens luftangrepp mot pro-regeringsstyrkor på torsdagen som en olycka eller ett misstag längre. Detta är en avsiktlig handling och dess konsekvenser är ännu inte möjliga att bedöma.

Detta är inte bara en attack i Syrien och mot Syrien, utan också mot Genève [förhandlingarna]. USA är irriterade över att Genève – processen inte är under dess kontroll och vad värre är, den kan bli framgångsrik”.

I detta skall det alltså ovillkorligen noteras att USA inte är EN entitet, utan är någonting bestående av olika falangers respektive intressen där den Djupa Staten verkar med ett syfte som är allt annat än gynnande för den amerikanska befolkningen.

The Russian Deputy Foreign Minister called it a violation of Syria’s sovereignty.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser