Med närmast kuslig precision så kommer då påminnelsen om att det var 90 år sedan den amerikanske svenskättlingen Charles Lindberg korsade Atlanten med sin Spirit of St Louis och landade i Paris.

Ivar Kreuger som också var i Paris, fast drygt fem år senare för att få ett borgensåtagande signerat av dem som sedermera blev kommissionen för att akademiskt utreda dennes salig hädangång ekonomiskt, märkligt nog, och som hade tvingats till detta genom att en Amerikansk bank, National City Bank, grundad av William Rockefeller och med en vid tiden för dettas varande chef vid namn C. Mitchell som alltså förvägrat utbetalningen av beloppet till Tysklandslånet.

Den svenska representationen fullföljde som bekant sitt uppdrag och tecknade borgen för Kreuger & Toll och när allt är klart, och andra banker än National City Bank istället kan gå in bistå med betalningen, då skjuter sig Ivar Kreuger? Vad har då detta med Charles Lindberg att göra?

Jo, New York Times publicerade den 25 maj 1933 en stor artikel om senatsförhören rörande oegentligheter och J.P. Morgan. Däri redovisas något hundratal namn vilka befunnits medverka i ekonomisk brottslighet. Där fanns bland annat Charles Dawes i (Dawes planen), Harriman banken, General Pershing och Owen Young i (Young planen) samt tyvärr även en herr Charles Lindbergh.

Samma liga som alltid i grunden, mellan varven försedd med populistiska galjonsfigurer.

Att Ryssland nu opinionsbildar som man gör, pekar klockrent på vad som komma skall.

Sunday marks the 90th anniversary of Charles Lindbergh’s first solo transatlantic flight, an incredible 33-hour flight from New York to Paris that blazed a trail for future…
rt.com
Annonser