Det har ju verkligen blivit så mycket bättre med tiden, eller…

2013 05 22

Tänk att människor är så dumma att de känner en växande frustration över utvecklingen i samhället och att detta tar sig uttryck i termer av våldsutveckling… Det måste ju vara fel på människorna eftersom systemet är perfekt, eller?

För det är väl inte alls så att människor upplever att det föreligger ett demokratiunderskott med en politiska adel indelad i partier som skyddar de banker som skapar de pengar som behövs för människor och samhällets handel med varor och tjänster. Människorna känner fel känslor om de känner en frustration, enligt våra politiker.

Människors frustration kommer nu att eskalera som en konsekvens av att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Människor upplever nog ändå, trots vad Beatrice Ask anför, att människors möjligheter att påverka sin egen situation inom ramen för samhällssystemet är en smula begränsade. Frustration definieras som vanmakt och denna situation som definierar makt i termer av demokrati, kan uttryckas vara början på slutet av detta bedrägeri mot människorna.

Annonser