Då kommer alltså behovet av hjälpinsatser att öka dramatiskt, till exempel av utbildade piloter till de nyligen inköpta attackhelikoptrarna…quelle surprise!

Skall vi gissa på att framgångarna i Syrien kommer att anföras som argument?

Vi kan nära nog se de Panarabiska strukturerna från före 2016 återuppstå redan nu!

DAMASCUS, SYRIA (5:00 P.M.) – ISIS is making its presence felt on the embattled Sinai Peninsula after a mixture of pragmatic alliances with desert tribes a
almasdarnews.com
Annonser