Att Donald Trump vid sitt besök i Tel Aviv öppet uttrycker att han inte nämnde ordet Israel i samband med sina möten i med representationen från Kreml, säger väl kanske mer än vad många först tänker på och i ljuset av detta så säger det vad som behövs sägas i saken för att det skall stå klart vem som gör vad och varför.

(TASS) Russia’s Special Presidential Envoy for the Middle East and Africa, Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov, and Syrian Ambassador to Russia, Riyad
almasdarnews.com
Annonser