Att leda är att upplysa och bygger på vilja att offra sig.

Kontrollmyndigheten för socialpsykologisk kognitiv formatering vet att den inte kan undertrycka medvetet medveten fantasi och den utveckling som den riskerar att föra med sig, så den tar till den adjungerade riktning som passar deras syfte för tillfället. Verkligheten skall till varje pris undvikas och det priset blir allt högre med tiden.

Religionen är ett perfekt exempel i tiden. Du är hungrig efter andlig tillfredsställelse, trött på den växande själsliga tomhetens ekande och hör och häpna, någon med ”auktoritet” ansluter sig med något som liknar dina personliga uppenbarelser och önskemål för dig – presto! Du blir frälst! ”Detta bara måste vara den alltid sanna vägen (den fullkomliga beskrivning där inte individen existerar..)!” – från att tvingas att tänka själv fritt – den färdiga handboken för livet.

Detta kan möjligen vara lite väl linjärt i sitt resonemang, så kan det absolut vara, det finns absolut goda poänger i flera religioner, men det är icke desto mindre sant för den sakens skull – parasitiska krafter vill inte bara avleda din fantasifullhets skapande andliga kraft, utan den vill istället använda den med ett skändligt syfte, sin egen materiella nyttomaximering.Religion, krig eller politik spelar kvitta när de väl har kommit i händerna på det ofullkomliga – människan.

När du kliver ur selen för denna övergripande plan för kontroll och dominans från den socialpsykologiska kognitiva kontrollmyndigheten, så kan detta till och från vara lite skrämmande. Men garanterat, så kommer ditt hjärta, sinne och din fantasi efterhand slå gnistor med idéer till lösningar och personliga och sociala åtgärder för ett bättre liv. Det är helt enkelt naturen som arbetar i flödet av det medvetna medvetandet när du ifrågasätter dina egna känslogrundande värderingar. Insikten om att flödet av vad du upplever är i strid med vad andra omkring dig upplever är faktiskt en sund reaktion, eftersom vi dels är individer som bara kan uppleva våra egna känslor och dels lever i en värld av märkligt manipulerade invånare i olika stadier av socialpsykologisk hypnos.

Det är just därför som var och en av oss, på individuell och så småningom grundläggande gemensam nivå, måste utnyttja och lita på denna fantasifulla inspirationskälla – intuition. Den kommer i många former, och att lära sig att lyssna på och ge efter för den är en livslång och alltmer förstärkande process efterhand som vi utvecklas som individer tillsammans – det är att lära sig leva uppriktigt i egen sanning med sina känslor samtidigt som grunderna för känslornas betingelse alltid hålls i ljuset av ett öppet ifrågasättande. Man kan föreställa sig ett nytt liv för sig själv, en ny värld för oss alla, en ny uppfinning som kommer att hjälpa mänskligheten, ett nytt sätt att leva i harmoni istället för konflikt – konkurrens, ett helt nytt sätt att tänka … listan kan göras lång.

Vårt djupaste exempel på fantasi är den holografiska värld vi lever i där status quo till varje pris måste bevaras. Det var tänkt så, eftersom manuskriptet var konstruerat så för att vara som det är. Alla mänsklighetens samarbeten, fram till nu. Det finns ingen brist på kunskap om detta faktum som den del av dessa socialpsykologiska arkitekters arbete, vars strukturella byggnad kallas för makt, vilket är kraft att bryta motstånd och därför misslyckad ledning manifesterat – vilket korrumperar allt mer och motverkar ytterligare den naturliga upplysningen till vidare ledning och upplysning.

Skapade upplevda verkligheter beroende på nycker – den mänskliga oförmågan att sträva i rätt riktning – hos dessa överväldigande krafter har funnits sedan början av den så kallade ”civilisationen”. Det är dock nu sent på sidan om människan utveckling, dags för människan att ta steget från att vara filosofisk materialistiskt styrd till att bli filosofiskt idealistiskt orienterad.

Avslutningsvis, det är smått fantastiskt att se hur vårt fria tänkande har minimaliserats till en idé som innebär nästan enbart slumpvis allt mer ytliga alternativ, när det finns helt uppenbara hemligheter i djupet av allt från universum inom oss själva till vårt dagliga bröd. Vad vi tycks föreställa oss, är att vad som gör vår värld till den verklighet som vi upplever – vår sanning, är inte vår vilja att utvecklas som människor, som individer tillsammans, det är någonting annat som utvecklar människan, som alltså inte är människan själv..

Det är därför den uppenbart vansinniga idén är släckt, gömd och allvarligt kanaliseras till andra yttre influenser ”konceptuella konstruktioner” för att undertrycka våra egna naturligt betingade insikter som kanske motsäger den socialpsykologiska berättelsen, som de maktberusade vet att den är, därför så länge som de definierar denna konceptuella konstruktion, så kommer de därför att använda och utforma systemet därefter. Sin egen filosofiska materialism.

18622291_10211228975335012_3476089061326466183_n.jpg

Annonser