Att Irak som konstgjord entitet från förra århundradets kolonialväldesplundringar kommer att få svårt att överleva med tiden, kan nog ses som tämligen ovillkorligt.

Frågan är alltså vilka kulturella och språkliga entiteter som skall etableras var någonstans och det är nog inte alltför långsökt att spekulera i att den Kurdiska entiteten kommer att få en etablering i Irak understödd av Iran, Ryssland och Turkiet.

Vilket alltså inte på minsta vis för den sakens skull är ägnat att gynna Israel eller Saudiarabien. De hamnar där de skall i alla fall med tiden.

WASHINGTON, D.C. — The Director of the US Defense Intelligence Agency (DIA) told senators during a hearing that question of independence for the Kurdistan Region is…
rudaw.net
Annonser