”Den värsta medieskandalen i republikens historia”

Detta är naturligtvis bara elaka spekulationer och förtal, eftersom annars så skulle ju detta ställa hela den svenska apparaten med ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier upp och ner.

Sean Hannity: ”The biggest media scandal in the history of our republic.”
theduran.com|Av Alex Christoforou
Annonser