Ja och skulle detta visa sig stämma så är det ju minst sagt förklenande för det svenska mediala opinionsbildningsmässiga ställningstagandet i sak, återhållsamt uttryckt.

Truly sensational new document leak confirms Kiev’s direct responsibility for shooting down the Malesian Airlines flight MH17 in Donbass on 17 July 2014. Ukrainian top…
dninews.com
Annonser