”Subpoenapendags” igen!

Och tro oss när vi postulerar att det inte är det sista vi hör av denna fråga!

Som Chaffetz avslutar ” kongressen och den amerikanska allmänheten har rätt och skyldighet att undersöka denna fråga, oberoende av den särskilda Rysslandsutredning. Jag litar på och hoppas att ni förstår detta och fattar rätt beslut, för att producera dessa dokument till utskottet omgående och på frivillig basis. ”

Den där frivilligheten är ju vad den är och det är det problem som skall hanteras med detta initiativ, det skall man ha helt klart för sig.

FBI har av en eller flera anledningar beslutat att hålla inne, sammanfattningar och inspelningar, som begärts ut av Jason Chaffetz kommitté när det gäller den pågående Rysslandsundersökningen. Detta avslöjades i ett brev från Chaffetz till FBI som svar på myndighetens beslut att hålla inne handlingar som begärs av utskottet den 16 maj 2017.

FBI: s förnekande att samarbeta, är alltså grundat på att man anser sig förlora på att samarbeta på det sätt som Chaffetz anfordran beskriver.

Nu kommer man därför att få se en förändrad lagstiftning och om inte detta nu kan genomföras under normala förhållanden så kommer det likafullt att genomföras i alla fall, men då under undantagstillstånd.

En tillsyn utan möjlig tillsyn är ju som sagt lite meningslös, vilket naturligtvis har varit själva det bärande syftet från den Djupa Statens sida hela tiden.

House Oversight Committee Chairman Jason Chaffetz said today that the FBI had decided to withhold documents requested by his committee in regards to the ongoing…
zerohedge.com
Annonser