I ljuset av det skuldmättade valutafinansiella systemets kommande sönderfall så börjar det att utkristallisera – a.k.a bli svårt att missa – sig vad som utgör den strategiska planläggningen för Donald Trump och vilka vägval som har gjorts på vilka grunder.

Tramsiga inrikespolitiska ekonomiska frågor kommer alltmer att framstå för vad de är – meningslöst kulissrytteri.

Goldmaniternas dagar är givetvis egentligen räknade så tillvida och frågan med Twitter kommer, som vi har mer än antytt vid flera tillfällen, att bli en fråga om huruvida den nationella och internationella informationsinfrastruktuen skall kontrolleras av enskilda eller allmänna demokratiska intressen.

Jared Kuschner kommer givetvis att offras för att spräcka religiösa mentala hinder i den allmänna opinionen, de övertydliga förstärkningarna i signalerna är nästan av svensk pilsnerfilmskaliber, vilket alltså har funnits i korten hela tiden, när väl utvecklingen har kommit dithän och det militärindustriella komplexet kommer utsättas för kraftiga revisioner genom att man kommer att slå ner på Pentagons bokföring.

När det gäller Underrättelsetjänstkollektivet så kommer tillsynen att förstärkas genom förändrad lagstiftning för att förhindra vidare uppkomst av den Djupa Staten, skall vi kalla det för ”Sunpoenapenact” ?

Och så har vi alltså frågan med 9 – 11 som alltså förr eller senare måste adresseras?

President Trump’s top advisers plan to set up a “war…
zerohedge.com
Annonser