Som tur är så har Sverige inte några stora banker eller hög privatskuldsättning beroende på bostadspriserna, eftersom om så vore fallet så vore det väldigt olyckligt om den Kanadensiska bolånemarknaden havererade för det skulle ju kunna innebära rätt påtagliga spridningseffekter till exempel via Deutsche Bank till Europa?

Annonser